Temperaturmätning för Bollnäs
Bastu
Variabler Värde° C Tid
Senast 20,9 05.04.20 01:08:13
Min (H24) 20,9 05.04.20 01:08:13
Max (H24) 22,9 04.04.20 01:08:54
Medel (H24) 21,5 - -
Min 19,1 08.03.20 10:21:12
Max 100,2 17.02.20 13:50:31
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Framtemp Fjärrvärme
Variabler Värde° C Tid
Senast 84,3 05.04.20 01:08:19
Min (H24) 71,3 04.04.20 10:43:23
Max (H24) 86,3 04.04.20 06:18:48
Medel (H24) 80,2 - -
Min 30,3 29.11.19 17:57:40
Max 99,2 28.12.19 07:35:50
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Framtemp radiatorkrets
Variabler Värde° C Tid
Senast 57,1 05.04.20 01:08:14
Min (H24) 51,3 04.04.20 19:26:06
Max (H24) 60,4 04.04.20 07:42:38
Medel (H24) 56,0 - -
Min 35,2 29.11.19 17:59:44
Max 67,9 28.12.19 09:46:56
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Returtemp Fjärrvärme
Variabler Värde° C Tid
Senast 37,4 05.04.20 01:08:16
Min (H24) 19,4 04.04.20 11:45:45
Max (H24) 39,9 04.04.20 07:53:26
Medel (H24) 34,3 - -
Min 14,4 29.11.19 18:55:42
Max 42,6 28.02.20 09:38:04
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Tappvarmvatten
Variabler Värde° C Tid
Senast 52,0 05.04.20 01:08:15
Min (H24) 50,0 04.04.20 13:59:07
Max (H24) 52,1 04.04.20 04:24:43
Medel (H24) 51,5 - -
Min 31,7 29.11.19 17:49:00
Max 53,8 09.10.19 04:40:52
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Utetemp Norr
Variabler Värde° C Tid
Senast -5,4 05.04.20 01:08:12
Min (H24) -5,4 05.04.20 01:01:45
Max (H24) 7,6 04.04.20 15:33:42
Medel (H24) 0,2 - -
Min -11,9 28.12.19 06:29:05
Max 19,1 12.09.19 14:02:50
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -

Utetemp Söder
Variabler Värde° C Tid
Senast -5,7 05.04.20 01:08:17
Min (H24) -5,9 05.04.20 00:46:46
Max (H24) 12,2 04.04.20 15:29:30
Medel (H24) 0,9 - -
Min -13,3 28.12.19 05:35:25
Max 25,4 12.09.19 13:49:56
Övre larmgräns - - - - -
Nedre larmgräns - - - - -