Fjärrvärme


Temperatur för Björktjära, Bollnäs:
Temperatur för Finnshögst:

temperatur.nu_logo_c

24h |
Röd = Framledning FJV, Blå = Returledning FJV
Vit = Framledning radiatorkrets, Grön = Returledning radiatorkrets
Gul = Tappvarmvatten

7 dygn |
Röd = Framledning FJV, Blå = Returledning FJV
Vit = Framledning radiatorkrets, Grön = Returledning radiatorkrets
Gul = Tappvarmvatten

Månad |
Röd = Framledning FJV, Blå = Returledning FJV
Vit = Framledning radiatorkrets, Grön = Returledning radiatorkrets
Gul = Tappvarmvatten